Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2017 року (без урахування АР Крим, м. Севастополя та територій Донецької і Луганської областей, непідконтрольних українській владі)

Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2017 року (без урахування АР Крим, м. Севастополя та територій Донецької і Луганської областей, непідконтрольних українській владі)
Згідно зі звітними даними про споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2017 року споживачі використали 59,6 млрд кВт•год електричної енергії, що на 1,0 млрд кВт•год або на 1,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
 
Збільшення споживання електричної енергії мало місце в січні на 3,5%, лютому на 3,6%, квітні на 0,4%, травні на 1,9% та червні на 1,4%, а зменшення – у березні на 0,8%.
 
Збільшення електроспоживання відбулось за всіма групами споживачів, а саме: «Промисловість» – на 379,3 млн кВт•год або на 1,6%, «Інші непромислові споживачі» – на 233,0 млн кВт•год або на 7,8%, «Транспорт» – на 207,2 млн кВт•год або на 6,2%, «Будівництво» – на 60,7 млн кВт•год або на 14,9%, а серед галузей промисловості: машинобудівна – на 184,9 млн кВт•год або на 10,1% та харчова та переробна – на 160,6 млн кВт•год або на 8,2%.
 
Зниження електроспоживання зафіксоване лише у групі «Населення» – на 60,7 млн кВт•год або на 0,3% та у хімічній та нафтохімічній галузі промисловості – на 292,8 млн кВт•год або 19,1%.
 
Структура споживання електричної енергії (питома вага від Нетто) за 6 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року не зазнала суттєвих змін.
 
У зазначений період відбулось зменшення питомої ваги групи «Населення» з 31,1% до 30,5%, хімічної та нафтохімічної галузі промисловості –  з 2,6% до 2,1%.
 
Збільшення питомої ваги електроспоживання відбулось за групами «Інші непромислові споживачі» – з 5,1% до 5,4%, «Транспорт» – з 5,7% до 6,0%.
 
Структуру споживання електричної енергії у розрізі основних галузей промисловості та груп споживачів за 6 місяців 2016 та 2017 років наведено у додатку.