Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду 11 травня 2017 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Перевірка  санітарно-гігієнічного    стану    територій,  службових  та побутових приміщень.
 2. Дії персоналу у разі виникнення пожежі.
 3. Забезпеченість транспортних засобів медичними аптечками, знаками аварійної зупинки, вогнегасниками.
 4. Основні заходи у сфері Цивільного захисту.
 5. Пожежна безпека  на  автомобільному  транспорті.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 
  
День охорони праці в інспекції Держенергонагляду у Київській області за участю всіх начальників відділень.
 
 
 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду 13 квітня 2017 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Перевірка стану засобів пожежогасіння та протипожежного водопостачання. Наявність основної організаційно-розпорядчої документації з питань пожежної безпеки. Перевірка забезпечення протипожежного стану приміщень.
 2. Типи інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки. Обов’язкові питання, які висвітлюються при проведенні інструктажів з ОП, ПБ.
 3. Перевірка організації проведення щоденних обов’язкових передрейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.
 4. Органи управління та сили Цивільного захисту.
 5. Вимоги до технічного стану транспортних засобів. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та, до створення і просування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.
 
У 2017 році Всесвітній день охорони праці буде проводитися під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».
 
В 2017 році МОП спрямувала свою діяльність саме на підвищення інформованості щодо нещасних випадків і захворювань, які пов’язані з виконанням трудових обов’язків Систематизація даних про нещасні випадки на виробництві має важливе значення для профілактики та їх запобігання.
Детальніше...

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду 16 березня 2017 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
 2. Наявність схем евакуації і їх відповідність планам службових приміщень. Організація приведення приміщень у пожежонебезпечний стан перед їх закриттям.
 3. Визначення, мета, принципи та завдання Цивільного захисту.
 4. Відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, види покарань.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 
 
Так, наприклад, інспекція Держенергонагляду у Тернопільській області  провела День охорони праці спільно з управлінням ДСНС в Тернопільській області. Після основних доповідей з доповненнями виступив начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Управління ДСНС України у Тернопільській області – Лукачик С. Д. Він зокрема розповів про вимоги до стану засобів пожежогасіння, пожежного обладнання, пожежної сигналізації, про порядок дій у випадку пожежі.
Окрему увагу приділив приведенню приміщень у пожежобезпечний стан перед їх закриттям та стану пожежної сигналізації. Також надав  поради щодо використання вогнегасників.
 
Також працівником ДСНС України у Тернопільській області було доповнено лекцією щодо поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація та причини виникнення. Дії персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. Способи захисту працівників в умовах надзвичайних ситуацій.
 
Проведення дня охорони праці в інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області інспекції Держенергонагляду у Південно-Західному регіоні.
Проведення дня охорони праці у м. Ужгород, в інспекції Держенергонагляду у Закарпатській області.
Проведення Дня охорони праці інспекцією Держенергонагляду в Тернопільській області та управлінням ДСНС в Тернопільській області
 
 
 

Щорічно, з метою поширення знань про цивільну оборону (цивільний захист) та підвищення авторитету національних рятувальних служб, 1 березня відзначають Всесвітній день цивільної оборони.

Цей день обраний не випадково. Адже 1 березня 1972 року була заснована Міжнародна організація цивільної оборони (далі МОЦО – International Civil Defence Organization), а день підписання документа про створення організації став святкуватися як Всесвітній день цивільної оборони.

Цивільна оборона України розпочала своє існування на засадах Закону України «Про Цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 р.

Детальніше...

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду 9 лютого 2017 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Само– та взаємодопомога при опіках, кровотечі, обмороженнях.
 2. Порядок проведення інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки.
 3. Перевірка технічного стану вогнегасників в транспортних засобах та знань водіїв правил користування ними.
 4. Правові основи Цивільного захисту. Відповідальність за порушення законодавства у сфері Цивільного захисту
 5. Перевірка зберігання транспортних засобів та ключів від автомобілів. Ситуації підвищеної небезпеки, що виливають на безпеку руху.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 
 

2 лютого 2017 року в Держенергонагляді відбулася селекторна нарада «Стан охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту в структурних підрозділах Держенергонагляду за 2016 рік», на якій начальник сектору з охорони праці, протиаварійної роботи та цивільного захисту Заводовський В.П. провів аналіз зазначеної теми.
 
Протягом 2016 року не зафіксовано жодного нещасного випадку серед працівників Держенергонагляду, пов'язаного з виконанням ними службових обов’язків та не зафіксовано жодного випадку професійного захворювання серед працівників Держенергонагляду, як і в минулому році.
 
Дотримання вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті водійським складом інспекції Держенергонагляду відповідає вимогам нормативно-правових актів.
 
Постійно приділяється увага питанням пожежної безпеки. Так, у 2016 році перевірялась наявність і належний стан обладнання та засобів пожежогасіння, проводились позапланові перевірки протипожежного стану структурних підрозділів, і, в разі необхідності, проводилися позапланові інструктажі.
 
У 2016 році в тематику питань з проведення Днів охорони праці були включені питання цивільного захисту України, які регламентуються Кодексом цивільного захисту України.
 
У порівнянні з минулим 2015 роком, стан охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту в Держенергонагляді у 2016 році за всіма показниками покращився.
 
Як наголосив Заводовський В.П., виконання вимог керівних документів, наказів і розпоряджень з питань цивільного захисту є обов’язковим для всіх посадовців Держенергонагляду без винятку.
        
        

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду  8 грудня 2016 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:

 1. Наявність наказів (розпоряджень) про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство і за пожежну безпеку та проведення інструктажів в підрозділах Держенергонагляду.
 2. Забезпечення вимог пожежної безпеки при експлуатації горищ, технічних, підвальних та цокольних поверхів, венткамер, електрощитових.
 3. Перевірка наявності розпорядчих документів про призначення осіб, відповідальних за стан транспортних засобів, безпеку руху, роботу з водіями (передрейсовий медогляд, організація і проведення інструктажів, навчання, перевірки знань тощо).
 4. Дії персоналу Держенергонагляду при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 

 

20 жовтня 2016 року відбулася селекторна нарада Держенергонагляду «Аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту в структурних підрозділах Держенергонагляду за 3 квартал 2016 року», на якій було заслухано звіт начальника сектору з охорони праці, протиаварійної роботи та цивільного захисту Заводовського В.П.
 
Доповідач провів аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту в структурних підрозділах Держенергонагляду за 3 квартал 2016 року.
 
В цілому по Держенергонагляду станом на 03.10.2016 року не зафіксовано жодного нещасного випадку та професійних захворювань серед працівників Держенергонагляду, пов'язаних з виконанням ними службових обов’язків.
Детальніше...

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду  12 січня 2017 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Перевірка наявності та якості нормативної документації з питань охорони праці, безпеки руху, пожежної безпеки та цивільного захисту. Зокрема, посадових інструкцій, журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки.
 2. Перевірка забезпечення водіїв спецодягом, наявності та відповідності термінів дії довідок про проведення періодичних медичних, наркологічних та психіатричних оглядів водіїв транспортних засобів.
 3. Правила поведінки в зимовий період під час ускладнення погодних умов (ожеледиця, мороз, відлига з бурульками тощо).
 4. Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затверджене постановою КМУ від 09.01.2014 № 11.
 5. Медичне забезпечення безпеки руху. Долікарняна допомога потерпілим при ДТП.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 

17.11.2016 року у всіх підрозділах Держенергонагляду були проведені заняття з керівним складом щодо порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характерів.
 
Зокрема було розглянуто порядок оповіщення про надзвичайні ситуації, дії у разі їх виникнення та правила надання першої допомоги потерпілим.
 
 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду 12 жовтня 2016 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Підготовка автотранспорту до експлуатації в зимових умовах. Безпека руху. Охорони праці та пожежна безпека на транспорті. Організація перевезення працівників. Проведення передрейсових та періодичних медичних оглядів, наявність сертифікатів психіатричних та наркологічних оглядів. Наявність журналів реєстрації цільових інструктажів водіїв, які відбувають у відрядження. Порядок збереження, обліку, оформлення та видачі шляхових листів.
 2. Перевірка стану опалювальних установок приміщень, якість ущільнення та утеплення приміщень та споруд.
 3. Організація Цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 
 

Система управління охороною праці (СУОП) - частина загальної системи управління підприємства, яку використовують, щоб розробити та запровадити політику підприємства у сфері охорони праці, підвищувати рівень безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшувати, запобігати чи усувати вплив небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаними з небезпеками.
 
СУОП в Держенергонагляді розроблено згідно з ДСТУ OHSAS 18001:2010 та призначена забезпечувати охорону життя, здоров’я та безпеку працівників, у тому числі тимчасових працівників, персоналу підрядника, інших осіб на підприємстві.
 
Для запровадження та підтримки функціонування, а також удосконалення СУОП у Держенергонагляді забезпечується:
Детальніше...

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та галузевого нормативного документа «Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення» у всіх структурних підрозділах Держенергонагляду  10 листопада 2016 року був проведений День охорони праці за наступною тематикою:
 1. Стан забезпечення працівників зимовим спецодягом та спецвзуттям. Наявність аптечок та їх укомплектування медикаментами та пристосуваннями.
 2. Перевірка стану електропроводки і електрообладнання у службових приміщеннях та оперативне усунення недоліків (у разі їх виявлення).
 3. Опрацювання пунктів 15, 16 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань  і  аварій  на  виробництві.
 4. Перелік документів з питань Цивільного захисту, визначених для розроблення та виконання на підприємствах, в установах та організаціях.
 5. Опрацювання матеріалів селекторної наради «Аналіз стану охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту в структурних підрозділах Держенергонагляду за 3 квартал 2016 року», що відбулася 20.10.2016 року
Проведення Дня охорони праці є додатковим заходом щодо повсякденної роботи з охорони праці і одним з найбільш ефективних засобів контролю дотримання вимог працівниками Держенергонагляду правил безпеки, а також підвищення рівня навчання персоналу безпечним прийомам праці. 
 

Керівництво Держенергонагляду встановлює пріоритет життя та здоров’я працівників і створює на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належні, безпечні і здорові умови праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням та гарантує забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці.

Детальніше...
Завантажити