2016 р.
Відповідно до наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 01.07.2016 № 210 «Про введення в дію організаційної структури ДП «НЕК «Укренерго» створено відокремлений підрозділ «Державна інспекція енергетичного нагляду України», до складу якого увійшли Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Управління моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки ДП «НЕК «Укренерго».
 
2015 р.
Відбувається оптимізація структури та функцій Держенергонагляду в контексті переходу до реформування ринку електричної енергії та реорганізації системи органів державного нагляду (контролю) України у сфері господарської діяльності. 
 
2013 - 2014 рр.
З метою підвищення якості та надійності постачання електроенергії споживачам Держенергонаглядом ініційовано окреме доручення Міненерговугілля щодо посилення контролю за суб’єктами електроенергетики в частині розчистки трас повітряних ліній електропередачі як найбільш уразливого елемента мереж ОЕС України.
 
2012 р.
Держенергонаглядом ініційовано внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" в частині визначення допоміжних заходів із забезпечення безперебійної роботи ОЕС України та запровадження відповідного стандарту операційної безпеки ОЕС України.
 
2011 р.
Внесено зміни до Закону України "Про електроенергетику" в частині покладення повноважень державного енергетичного нагляду (контролю) на Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та у сфері теплопостачання. До часу створення такого Центрального органу питання забезпечення надійності електро- і теплопостачання перебувають у компетенції Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.
 
2008 - 2010 рр.
Впроваджено Автоматизовану інформаційно-аналітичну систему енергетичного нагляду (АСЕН), яка за своєю суттю замінила щоденну рутинну роботу інспектора щодо підготовки здійснення заходу з державного енергетичного нагляду, оформлення необхідних документів, підготовки картки споживача енергії, контролю за виконанням приписів та багато-багато іншого. Завдяки цьому система надає більше часу та можливостей інспектору на проведення власне самих заходів з державного енергетичного нагляду.
 
2006 - 2008 рр.
Положення про Держенергонагляд переглянуто і затверджено у новій редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 р. № 131 „Про внесення змін до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії” із урахуванням змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 970 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. №929 і від 21 липня 1999 р. № 1312 від 13.02.2006 р.”
 
2005 р.
У 2005 році Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про теплопостачання”, а також внесено зміни до Закону України „Про електроенергетику”, згідно з якими повноваження Держенергонагляду були розширені. З цього часу Інспекція здійснює нагляд за електричними  і  тепловикористовуючими  установками  та  тепловими мережами  не лише споживачів, а й суб'єктів  електроенергетики.
 
Було розпочато роботу із здійснення рейдових перевірок технічного стану об’єктів електричних мереж на території України (електропередавальних організацій і споживачів). Для вирішення цих питань в інспекціях Держенергонагляду було створено спеціальні рейдові бригади, а з 2006 року розпочалися планові обстеження електропередавальних організацій за затвердженими програмами (комплексні обстеження). Водночас продовжувались рейдові перевірки.
 
2002 р.
Після тривалого розгляду питання щодо відновлення діяльності Держенергонагляду, Кабінет Міністрів України постановою від 17.05.2002 №665 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. №929" затвердив Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії в новій редакції.
 
1999 р.
У зв’язку з акціонуванням енергопостачальних організацій стала очевидним неприпустимість виконання  функцій державного енергетичного нагляду персоналом інспекцій, який знаходився у їх складі.
 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі" Міненерго України і Національна комісія регулювання електроенергетики України спільною постановою  від 31.03.99 №123/467 виключили з компетенції акціонерних енергопостачальних компаній функції державної інспекції з енергетичного нагляду і поклали їх, до затвердження організаційної структури державного енергетичного нагляду, на регіональні підрозділи Держенергонагляду.
 
1998 р.
Кабінет Міністрів України постановою від 30.11.98 № 1896 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. №929” затвердив зміну назви інспекції з Держенергоспоживнагляду на Держенергонагляд, а також визначив, що дотримання вимог Положення про державнийенергетичний нагляд є обов'язковим для постачальників та споживачів електричної і теплової енергії незалежно від форм власності та видів діяльності.
 
1997 р.
Верховною Радою України прийнято Закон України „Про електроенергетику”, в якому в статтях 9 та 27 встановлено основні завдання та функції Держенергонагляду та визначено права інспекції з питань контролю за дотримання суб’єктами господарювання законодавства про електроенергетику.
 
1996 р.
Передостаннє "Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії" було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996р. № 929. Згідно з цією постановою, державний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії здійснює Державна інспекція з нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергоспоживнагляд), яка увійшла до складу підприємства, що здійснює центральне диспетчерське управління.
Територіальні інспекції Держенергоспоживнагляду залишались у складі енергопостачальних компаній. Зважаючи на створення організацій з питань енергозбереження, відповідні функції було виключено з завдань Держенергонагляду.
1995 р.
Указом Президента України від 06.10.1995 №918/95 було створено Державний комітет України з енергозбереження, до складу якого входила відповідна інспекція. Положення про Державну інспекцію з енергозбереження було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 №1039. До функціональних повноважень інспекції, зокрема, входили питання щодо державного нагляду у сфері енергозбереження.
 
 1994 р.
Прийнято Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 №74/94ВР, у якому встановлено, що держаний контроль у сфері енергозбереження здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
1983 р.
Постановою Ради Міністрів СРСР від 04.11.1983 №1058 було затверджено нове Положення про Державний енергетичний нагляд в СРСР, одним з основний завдань якого було визначено здійснення контролю за раціональним і ефективним використанням електричної і теплової енергії на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від їх відомчої належності, дотримання підприємствами, організаціями і установами встановлених лімітів і режимів споживання електричної і теплової енергії, виконання завдань з її економії, технічним станом електростанцій міністерств і відомств (крім блок-станцій), електричних і тепловикориставуючих установок, проведення заходів щодо забезпечення безпеки обслуговування електричних і тепловикористовуючих установок, дотримання організаціями, підприємствами і установами вимог державного стандарту щодо якості електричної і теплової енергії. 
 
1980 р.
До складу Держенергонагляду було передано підприємства зі збуту електроенергії та контролю за її використанням.
 
1967 р.
29 червня були затверджені положення "Про державний енергетичний нагляд в СРСР” та „Про державну інспекцію з котлонагляду”.
 
1963 р.
Було скасовано інспекції Держсільнагляду та інспекції з комунальної енергетики міністерств комунального господарства союзних республік. Функції скасованих інспекцій було передано Держенергонагляду.
 
1944 р.
Для забезпечення нагляду за технічним станом енергоустаткування та режимами енергоспоживання в складі Міненерго СРСР 18.05.1944 наказом Державного Комітету Оборони був створений орган державного енергетичного нагляду – Держенергонагляд СРСР. Однією з основних задач новоутвореного органу було здійснення державного нагляду за технічним станом електростанцій, енергетичних установок на підприємствах та в установах.
 
З того часу у своєму становленні Держенергонагляд пройшов декілька етапів, на яких його основні задачі і функції поступово змінювалися і доповнювалися, змінювалася і його організаційна структура.
Немає статей