Інформація щодо розгляду звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян Держенергонаглядом за 4 місяці 2017 року

Інформація щодо розгляду звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян Держенергонаглядом за 4 місяці 2017 року
За 4 місяці 2017 року Держенергонагляд розглянув 1301 звернення суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян, а також 30 інформаційних запитів щодо отримання доступу до публічної інформації. У тому числі розглянуто 920 звернень громадян.  
 
Слід зазначити, що із загальної кількості звернень за 4 місяці 2017 року інспекції Держенергонагляду розглянули 34 звернення громадян, які надійшли від Урядового контактного центру. При цьому до Головної інспекції Держенергонагляду таких звернень надійшло 58.
 
За 4 місяці 2017 року найбільше звернень розглянуто інспекціями Держенергонагляду у Центральному регіоні (258 звернень або 20% від загальної кількості звернень) та Головною інспекцією Держенергонагляду (341 звернення або 26% від загальної кількості). Найменша кількість звернень надійшла до інспекції Держенергонагляду у Донбаському регіоні (34 звернення). Більш детальна інформація щодо кількості звернень, які надійшли до Держенергонагляду, зображена на графіку:

За результатами розгляду звернень заявників на вимогу Держенергонагляду за 4 місяці 2017 року енергопостачальники з метою відновлення прав заявників провели наступні роботи:

 • замінили 152 дефектні опори повітряних ліній електропередачі (далі – ПЛ);
 • розчистили 22 км трас ПЛ від порослі та дерев;
 • встановили 9 розвантажувальних трансформаторних пунктів та провели реконструкцію 9 ПЛ-10 кВ та 27 ПЛ-0,4 кВ;
 • привели показники якості електричної енергії до нормативних величин за результатами розгляду 264 звернень споживачів;
 • провели технічне обслуговування електричних мереж на 72 об’єктах.

За результатами розгляду звернень на вимогу Держенергонагляду 45 споживачам відновили електропостачання.

Під час розгляду звернень споживачів з питань оскарження дій працівників енергопостачальників щодо складення актів про порушення та здійснення за ними розрахунків збитків у 13 випадках були скасовані нарахування збитків за актами про порушення та у 27 випадках здійснено перерахунок збитків зі зменшенням загальної суми на 1 млн 395 тис. грн. Також 10 споживачам здійснено зменшення нарахувань за спожиту електричну енергію на суму 201 тис. грн.

Крім того, за приписами Держенергонагляду теплопостачальні організації привели технічний стан тепловикористовуючого устаткування, теплових мереж у відповідність до вимог нормативних документів у 2 багатоквартирних житлових будинках.

Детальна інформація щодо фізичних обсягів робіт, проведених енергопостачальниками за результатами розгляду Держенергонаглядом звернень заявників, наведена у Додатку 1.

Із загальної кількості звернень споживачів електричної енергії, що звернулись до інспекцій Держенергонагляду у регіонах, областях та м. Києві,  на їх користь вирішені питання, порушені у 328 зверненнях або 78%. Кількість наданих інспекціями Держенергонагляду роз’яснень та кількість прийнятих на користь споживачів рішень зображена на графіку:

За підсумками розгляду звернень громадян, інспекції надали 353 роз’яснення, що становить 53%. З решти звернень на користь громадян вирішені питання, порушені у 260 зверненнях або 84%.

Головна інспекція Держенергонагляду за 4 місяці 2017 року розглянула 678 звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян, у тому числі 541 звернення громадян.

Із зазначеної кількості звернень самостійно управління та відділи Головної інспекції Держенергонагляду розглянули 341 звернення та надали 337 доручень територіальним підрозділам Держенергонагляду.

Головна інспекція Держенергонагляду за підсумками розгляду звернень надала 525 роз’яснень або майже 77%. З решти звернень на користь споживачів електричної енергії вирішені питання, порушені у 128 зверненнях або майже 84%.

За тематикою найбільше звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян надійшло до Головної інспекції Держенергонагляду з питань:

 • розрахунків за спожиту електричну енергію, застосування тарифів, надання пільг та укладення договорів – 147 звернень;
 • якості надання послуг з теплопостачання – 96 звернень;
 • якості надання послуг з постачання електричної енергії та невідповідності нормативним документам її показників – 66 звернень,

що становить майже 46% від загальної кількості звернень.

Розгорнута інформація щодо розгляду звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян Держенергонаглядом за 4 місяці 2017 року наведена у Додатку 2.

Найбільше звернень заявників розглянуто інспекціями Держенергонагляду у: м. Києві – 118 звернень, Запорізькій області – 89 звернень.

Найменша кількість звернень надійшла до інспекції у Луганській області (7 звернень).

Кількість звернень, що надійшла до інспекцій Держенергонагляду в областях та м. Києві, наведена у Додатку 3. Кількість наданих роз’яснень та кількість відповідей на користь споживачів електричної енергії по Україні за 4 місяці 2017 року наведена у Додатку 4.

Звернення, що надійшли до інспекцій Держенергонагляду у регіонах, областях та місті Києві за 4 місяці 2017 року, переважно стосувалися питань:

 • якості надання послуг з постачання електричної енергії та невідповідності нормативним документам її показників – 223 звернення;
 • розрахунків за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг – 122 звернення;
 • оскарження дій енергопостачальника щодо складення актів про порушення ПКЕЕ, ПКЕЕН та здійснення за ними розрахунків збитків – 103 звернення,
що становить майже 47% від загальної кількості звернень.

За 4 місяці 2017 року на Комісіях Інформаційно-консультаційних центрів по роботі зі споживачами електричної енергії при електропередавальних організаціях за участю уповноважених представників Держенергонагляду розглянуто 442 звернення. Із зазначеної кількості прийнято рішення відновити порушені права заявників у 193 випадках або майже 44%.

Детальна інформація щодо участі представників інспекцій Держенергонагляду в роботі Комісій Інформаційно-консультаційних центрів по роботі зі споживачами електричної енергії при електропередавальних організаціях наведена у Додатку 5.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (Додаток 1.xls)Додаток 1.xls46 kB
Скачати цей файл (Додаток 2.xls)Додаток 2.xls150 kB
Скачати цей файл (Додаток 3.jpg)Додаток 3.jpg160 kB
Скачати цей файл (Додаток 4.jpg)Додаток 4.jpg165 kB
Скачати цей файл (Додаток 5.xlsx)Додаток 5.xlsx22 kB