- Закон України «Про електроенергетику» ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр );
- Закон України «Про теплопостачання» ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-15 );
- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929  «Про затвердження Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.1999 № 441 «Про затвердження Порядку постачання електричної енергії споживачам»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312 «Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1312-99-п );
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 «Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2052  «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання»
Детальніше...

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 № 473 «Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004  № 817» (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.12.2010 за № 1374/18669 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1374-10)

Детальніше...
Немає статей